Zakład Pogrzebowy Kraków Memento Mori | Usługi pogrzebowe Nowa Huta, Rakowice

cropped-header-logo.png

Memento Mori

TELEFON CAŁODOBOWY

 Dyżur 24 h/ 7 dni w tygodniu

Kategoria: Warto wiedzieć

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Transport zmarłych 24h

Dyżur 24 h

7 dni w tygodniu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
przez 24H na dobę


Organizacja pogrzebu osoby bliskiej to nie tylko trudne przeżycie, ale i często wyzwanie w natłoku informacji i emocji. Dlatego przedstawiamy kilka informacji, które pomogą odnaleźć się w tej sytuacji.

Zasady postępowania w przypadku zgonu

Zasady postępowania w przypadku zgonu Odbiór ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu i wystawieniu karty zgonu.Kartę zgonu wystawia lekarz. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący, jeżeli zgon nastąpił w domu, należy wezwać… Czytaj więcej

USC – formalności urzędowe

USC – formalności urzędowe </h1 > Dokumenty potrzebne do uzyskania aktu zgonu: karta zgonu wystawiona przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty żyjącego współmałżonka osoby zmarłej (lub dane – imię i nazwisko, PESEL). Karta zgonu Wzór aktu zgonu Czytaj więcej

Prawo do zasiłku pogrzebowego

Prawo do zasiłku pogrzebowego </h1 > Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości… Czytaj więcej

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku pogrzebowego

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku pogrzebowego </h1 > Osoba uprawniona do otrzymania zasiłku pogrzebowego jest zobowiązana przedstawić następujące dokumenty: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 ), skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że… Czytaj więcej