USC – formalności urzędowe

Dokumenty potrzebne do uzyskania aktu zgonu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dowód osobisty żyjącego współmałżonka osoby zmarłej (lub dane – imię i nazwisko, PESEL).
Karta zgonu
Wzór aktu zgonu