Blog

Start / Blog

Zakład Pogrzebowy Kraków Memento Mori Transport Zmarłych 24h
24 h7 dni w tygodniu
12 340 47 45     535 900 545
Przyjmujemy zgłoszenia całą dobę i służymy kompleksową pomocą przy ostatnim pożegnaniu bliskiej osoby. Towarzyszymy, wyręczamy w organizacji i wspieramy.

Zasady postępowania w przypadku zgonu

Odbiór ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu i wystawieniu karty zgonu. Kartę zgonu wystawia lekarz. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący, jeżeli zgon nastąpił w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego albo wówczas,… Czytaj więcej

USC – formalności urzędowe

Dokumenty potrzebne do uzyskania aktu zgonu: karta zgonu wystawiona przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty żyjącego współmałżonka osoby zmarłej (lub dane – imię i nazwisko, PESEL). Karta zgonu Wzór aktu zgonu Czytaj więcej

Prawo do zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu… Czytaj więcej

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku pogrzebowego

Osoba uprawniona do otrzymania zasiłku pogrzebowego jest zobowiązana przedstawić następujące dokumenty: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 ), skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu… Czytaj więcej